Rawatan Ke Atas Pesakit

Sesi berbual bagi mengenal pasti masalah serta punca pesakit
Pesakit akan diteliti terlebih dahulu mengenai latar belakang dan setiap permasalahan akan di scan (kaedah mengesan penyakit mistik/fizikal) dan di perhalusi satu persatu supaya pesakit mendapat maklumat dengan tepat. Selepas itu pesakit tersebut akan disarankan dengan rawatan yang sesuai. Bagi sesetengah pesakit kaunseling akan diberikan terlebih dahulu memandang kebanyakan pesakit yang hadir telah berputus asa dalam mengubati diri mereka sendiri. Alhamdullilah, dengan izin Allah SWT kebanyakan pesakit dapat menerima dan sudi untuk mengizinkan Pihak Darul kahfi mengubati mereka dengan sedaya upaya.